I går meddelade Stureplansgruppen att de alltså tänker överge och lämna Tott hotell i Visby. Och det är snabba ryck. Hotellet har de redan stängt för säsongen. Vid månadsskiftet drar de sig ur som driftsoperatörer för gott.
- Vi har även lämnat Tott hotel i Åre, där vi haft samma uppdrag som i Visby. Lönsamheten är helt enkelt för dålig, säger Stephanie af Klercker, marknadschef på Stureplansgruppen.
- När vi tog över driften hade vi som villkor att det skulle finnas en lönsamhet i verksamheten. Nu ser vi att det inte gör det.

"Inte håller"
Stureplansgruppen fick uppdraget att ha hand om hotelldriften av Tott hotel i Visby av hotellets ägare, Tott Resorts AB, förra våren. Efter årets säsong konstaterar bolaget att de har gått med fem miljoner kronor i förlust av driften.
Johan Bonnier, vd för Tott hotel i både Visby och Åre, erkänner att deras affärsmodell inte håller. Men han säger också att en annan stark bidragande faktor är att framtiden för strandrestaurangen Visby beach club är oviss.

Oklar framtid
För så sent som i mitten av september beslutade länsstyrelsen att riva upp dispensen från strandskyddet, efter en dom från Miljödomstolen. Det innebär att en del av terrassen de byggt till Visby beach club troligen måste rivas. För i och med beslutet får det inte vara någon bebyggelse alls inom nio meter från strandlinjen.
- Framtiden är oklar för Visby beach club, vilket gör det hela till en osäker satsning som inte längre kan motivera fortsatta investeringar, menar Bonnier.

Driva Gutekällaren
Tott Resorts AB håller just nu att hitta nya samarbetspartners, som kan sköte hotelldriften av Tott i Visby.
- Vad jag vet är det inte riktigt klart vem det blir. Men det ska offentliggöras så snart det går. Jag vet i alla fall att det finns spekulanter, säger Stephanie af Klercker.
Stureplansgruppen lämnar inte Gotland helt. De ska fortsätta driva Gutekällaren även i fortsättningen.