I marken vid Källungesågen har stora mängder arsenik upptäckts. Källunge-sågen har i tidigare undersökningar klassats i riskklass 2, alltså haft en lägre risk för föroreningar.

Stor spridningsrisk
Men fördjupade undersökningar i år har gjort att man tvingats uppgradera området till den högsta riskgruppen.
- Vi har hittat väldigt höga halter av arsenik över ett stort område, säkert 100-200 meter gånger 50 meter stort, berättar Mattias Vejlens, samordnare på länsstyrelsens enhet för förorenade områden.
Vid Källungesågen impregnerades virke och man använde bland annat arsenik, koppar och krom. Verksamheten upphörde på 1970-talet.
Det är de nuvarande ägarna till området, bland annat skogsbolaget Mellanskog, som tagit initiativ till fördjupade undersökningar. Spridningsrisken anses stor och området seglar upp på fjärde plats bland Gotlands mest förorenade områden.

Fördjupade utredningar
Källunge är dock inte den enda obehagliga upptäckt länsstyrelsen gjort vid sina fördjupade undersökningar på senare tid.
Det gamla elverket i Ljugarn har läckt stora mängder av framför allt bly och klassas nu som öns sjätte mest förorenade plats.
- Det är ingen stor spridning och det ligger ytligt, men det är väldigt höga halter. Riktvärdena är 50-80 milligram per kilo, och här är vi uppe i flera tusen milligram per kilo, säger Mattias Vejlens.
- Men det finns inget förorenat grundvatten i området.
Under 2010 kommer också ett dussin fördjupade utredningar att göras, utredningar då tidigare riskklassade områden undersöks ytterligare.
Dessutom kommer man att göra ytterligare utredningar av fem till tio dricksvattentäkter sedan dioxin påträffats vid ett par vattentäkter på ön.   

Stånga stryks
Ett område har man tvärtom kunnat avskriva från risklistan. Marken vid före detta Strömma yllefabrik i Stånga har vid närmare undersökning visat sig inte vara så förorenad som man tidigare trott, och den stryks därmed ur riskklass 1.
Förhoppningsvis påbörjas saneringsarbetet vid Renokiosken, Fårösunds snickeri och Källungesågen under 2010.
- Vi har påbörjat flertalet utredningar på senare tid, och vi måste se till att bli klara med en del områden, säger Mattias Vejlens.
Exakt hur respektive område ska saneras, är i nuläget inte klart.

Miljonkostnader
Länsstyrelsen söker statliga medel på cirka 2 500 000 kronor för saneringsarbeten under 2010. För perioden 2011-2013 uppskattas arbetet med förorenade områden kosta cirka 3,5 miljoner årligen.