Det innebär att nämnden lämnar över bollen till PUK, Projekt utveckla Kappelshamn, en informell grupp som arbetar för bygdens framtid.

En av talesmännen är Berra Sandström.
- Vi är glada för allt gensvar vi fått. Nästa steg är att söka pengar för att göra en förstudie, säger han.
Gruppen vill ha en levande hamn.
- Hamnen är pulsen i bygden, men de sista åren har det inte varit så.

Går med förlust
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunledningen att sälja hamnen. Orsaken är att den går med 450 000 kronor i förlust varje år. Enda anbudet kom från Rederi AB Gotland som kunde tänka sig att köpa hamnen för 1 150 000 kronor. Företaget vill säkra hamnen för att kunna ha fartyg där.
- Det är väl lika bra att de får fortsätta utreda vad som ska hända med hamnen. Vi avvaktar beslutet, säger Jan-Erik Rosengren, vd för Rederi AB Gotland.

Spara energi
I samband med att hamnen bjöds ut till försäljning dök Gotlandsflyg upp oich berättade att de vill använda hamnen för färjetrafik under sommaren. De planerar att ha trafik mellan Kappelshamn och Stockholm. För att pressa kostnaden vill de spara energi genom att dra ner på hastigheten. När beskedet kom att rederiet skulle få köpa hamnen tog de en paus i planeringen.

Fortsatt utredning
- Nu kan vi fortsätta med vår utredning, säger Ola Mattsson, chef för Gotlandsflyg.
Han är nöjd med att att kommunen lyssnat till bolagets begäran att inte sälja hamnen.
- Vi vill hitta ett koncept som håller för att konkurrera med subventionerad färjetrafik, säger han.
Gotlandsflyg utvärderar olika tonnage samtidigt som de försöker säkerställa samtliga kostnader.
Bertil Klintbom, teknisk direktör i Gotlands kommun säger att hamnen behöver rustas för minst 20 miljoner kronor om ett 140 meter långt fartyg ska kunna användas.
- Och då har jag inte tagit till i överkant. Vi har inte kunnat räkna på kostnaderna eftersom vi inte vet vilken båt som ska användas. Hamnen byggdes på 1960-talet då gällde föreskrifter som inte alls var lika stränga som idag.
Han räknar med att hamnavgiften från Gotlandsflyg skulle bli omkring 700 000-800 000 kronor om året.