Istället avvaktar man PUK:s arbete och förslag.

– Vi vill att det här ska leda till något positivt för Kappelshamn. Det är det primära för oss, säger Kjell Skalberg, ordförande i Tekniska nämnden.

Kjell Skalberg förklarar att man inte vill ta något beslut i ärendet förrän de olika intressenterna, Gotlandsflyg, Gotlandsbolaget och PUK (Projektutveckling Kappelshamn), har fått tid att lägga fram sina idéer och försla till hur hamnen bäst kan användas.

– Bollen ligger nu hos Kappelshamnsgruppen. De ville ha lite mer tid att jobba och det får de. Ärendet kommer upp om en månad igen, då får vi se hur långt de har kommit, säger Kjell Skalberg.

Någon deadline för när beslut ska tas har inte satts, utan PUK får den tid de behöver.