Framtiden för hamnen i Kappelshamn engagerar och flera skrivelser har nu inkommit till kommunen efter de möten angående hamnen som hållits på orten.
Curt Mårtensson, Rute, vill skjuta på en eventuell försäljning till 2014.
Det motiverar han bland annat med att man först då vet vad som är bäst att göra med Kappelshamn eftersom Rikstrafiken i början av 2010 spikar vilken sorts fartyg som anbuden skall baseras på efter 2015.
Han vill också att Gotlandsflyg får köra i gång sitt försök 2010 så att det finns erfarenhet från detta när beslutet om en eventuell försäljning skall fattas.
Rune Kahlbom, Ireviken, menar att en fördelning av infrastruktur och investeringar över Gotland ökar ett kreativt tänkande.
Han ser en satsning på Kappelshamn för att svälja en del av den ökande färjetrafiken under den kommande tioårsperioden som en fördel även för Visby med mindre biltrafik som resultat.
Kostnaden för Kappelshamn är en bråkdel av den investering som kommer att krävas för att lösa trafiksituationen i Visby, menar han.