Ett hundratal personer från hela norra Gotland samlades i går kväll för att diskutera med inbjudna politiker om hamnens framtid. Det blev inte någon större diskussion eftersom alla var enhälliga om att hamnen i Kappelshamn ska utvecklas, helst med färjetrafik i framtiden.
- Hamnen är en del av vägen. Det är helt oacceptabelt att använda den som uppläggningsplats, sa Channa Bankier. Och jag ifrågasätter den där uppgiften om att det skulle kosta 20 miljoner att få den i bruk för färjetrafik. Jag vill se de siffrorna specificerade.

Kort varsel
De politiker som med kort varsel kom till mötet var Lena Celion (m), Åke Kahlbom, (c), Sven Larsson, (m), Hans Erik Knut Svensson, allmänt kallad Kea, (s), Peter Wigren, (m), Tommy Gardell (s), och Vera Svensson, (s). Ingen av politikerna framförde några argument, varken för eller emot. Alla sa att de var på mötet för att lyssna på opinionen.
- Allt handlar om pengar, sa Sven Larsson. Kommunen har ingen möjlighet att renovera och rusta upp hamnen för så mycket pengar som det kommer att kosta. Det är därför tekniska nämnden förordar försäljning.

Flera hamnar
När anbudstiden gick ut kom det bara in ett bud och det var Gotlandsbolaget som vill köpa hamnen för 1 150 000 kronor.
Tommy Gardell förklarade varför tekniska nämnden vill sälja hamnen.
- Vi har fått i uppdrag att sälja flera hamnar på Gotland. Nu blev det Kappelshamn som blev den första. Det har inte funnits något intresse för hamnen tidigare. Nu inträffade då detta att Gotlandsflyg vill starta trafik i Kappelshamn men det kostar stora pengar för kommunen. Därför valde vi att sälja.
Men opinionen i Kappelshamn var stark.
- Vi vill bli bemötta med respekt, vi bor ju här, sa Channa Bankier. Demokrati är att medborgarna möter sina förtroendevalda och för en diskussion. Varför ha sån brådska med försäljningen nu?

Visioner finns
Ärendet är inte färdigdiskuterat. Det var alla överens om.
- Det finns visioner om en framtid för norra Gotland, sa Berra Sandström, som ledde mötet. Låt oss få lite tid att diskutera försäljningen. Vänta med försäljningen.
Dock var inte alla överens om att färjetrafik i Kappelshamn är det bästa.
- Jag vill absolut inte ha färjetrafik här, sa Roland Pettersson, fiskare i Kappelshamn. Då kommer vi aldrig att få lägga till i hemmahamnen, då blir den avstängd för annan verksamhet. Men det vågar man ju inte säga här förstås.
Rolands önskan om hamnen är att fiskeflottan utökas. Det finns hopp om detta också i framtiden.

Politikerna lyssnade
Åke Broberg är expert på Gotlandsbåtarnas historia ända från Ångbåtsbolagets tid i början av 1900-talet.
- Det har aldrig fungerat med konkurrens i Gotlandstrafiken, sa han.
Berra Sandström var nöjd med mötet.
- Det verkar som att politikerna fick lite argument för att skjuta på beslutet. Och Lena Celion sa, på slutet, att hon hade fått en del värdefulla uppgifter att ta med sig inför beslutet. Nu får vi hoppas att de undersöker olika möjligheter som finns för hamnen, sa han.