Risken är stor att markerna kring Vägume kvarn i Lärbro samt Dalhems kvarn är förorenade.
Det bedömer länsstyrelsen som gjort en inventering av de båda industrifastigheterna, där det tidigare betats utsäde. Bedömningarna är grundade på muntliga uppgifter och studier av skrivna källor.
På båda platserna bör marken undersökas närmare, anser myndigheten. Även Medebys ångkvarn i Gothem tros vara förorenad, men här klassas risken endast som måttlig.(GT)