Länsstyrelsen har i sin genomgång av gamla industrifastigheter där någon form av miljöfarlig verksamhet förekommit, riskklassat tre kvarnar.
Stor risk för miljöstörning efter tidigare verksamhet anses föreligga vid Vägume kvarn (Lärbro Stora Vägume 1:56) och Dalhems kvarn (Dalhem Hallfose 1:5).
Som måttlig bedöms risken vid Medebys ångkvarn (Gothem Medebys 2:1).
Inga provtagningar har dock genomförts utan klassningen bygger på muntliga uppgifter, litteraturstudier samt en rapport från Naturvårdsverket avseende metodik för inventering av förorenade områden.
(GA)