Han berättar att Rederi AB Gotland kommer att använda hamnen i Kappelshamn för att lägga upp fartyg som inte är i trafik, exempelvis Gute.
- Vi har också en idé att utveckla besökshamnen. Sedan får vi se, förklarar Jan-Erik Rosengren.
Beslutet om försäljningen av hamnen i Kappelshamn till Rederi AB Gotland är fattat med politisk enighet av tekniska nämndens arbetsutskott.
-  Vi är tre från alliansen och två från oppositionen i arbetsutskottet och vi var eniga i vårt beslut, säger ordförande i tekniska nämnden och dess au, Kjell Skalberg (C).

Utveckling säkrad
Han konstaterar att man i anbudsförfarandet säkrat en positiv utveckling av bygden och det är något som Rederi AB Gotland har skrivit under på.
-  I anbudet finns en passus om att köparen ska vara delaktig i hamnens utveckling och verka för bygdens, det vill säga Kappelshamnsområdets, bästa. Sedan är det upp till Gotlandsbolaget att leva upp till detta, slår Kjell Skalberg fast.
Rederi AB Gotland betalar 1 150 000 kronor för hamnen i Kappelshamn. Enligt tekniska nämndens ordförande är det inte klart om summans storlek innebär att försäljningen, efter beslut i tekniska nämnden, också måste upp i kommunstyrelsen för att definitivt avgöras.
Företaget Gotlandsflyg som vill starta färjetrafik från Kappelshamn har istället erbjudits att trafikera Fårösund, Slite, Visby eller Klintehamn.
- Det är inga realistiska alternativ. Vi ville få tillgång till hamnen i Kappelshamn för att utveckla trafiken och starta en ny färjeförbindelse till Gotland, säger.Ola Mattsson vid Gotlandsflyg.
Han förklarar att Gotlandsflyg fastnat för Kappelshamn av läges-, miljö-, ekonomiska- och tidsskäl. Att välja Kappelshamn innebär att sträckan mellan ön och fastlandet förkortas med 15 procent.
-  Vi hade gått med långsamgående fartyg, med en överfart på cirka fyra timmar, vilket också hade varit ett bra alternativ för miljön. Kortad ressträcka och sänkt hastighet betyder också lägre bränslekostnader, förklarar han.

Behöver komplement
Gotlandsflygs chef pekar också på att det utbud som nu finns på Gotland i färjetrafik inte svarar mot efterfrågan.
- Vi hade trafikerat sträckan Kappelshamn -  Nynäshamn sommartid vilket hade varit bra för alla, inte minst för alla som bor på norra Gotland, för den kundgrupp som har norra ön som sin slutdestination eller som startar resan där, slår han fast.
Gotlandsflygs chef pekar på vikten av att infrastruktur ägs av samhället och framhåller en trafikhamn, som den i Kappelshamn, ingår i öns infrastruktur och som därmed ska ägas av Gotlands kommun.
- Det tycker vi på Gotlandsflyg vore bra för Gotland, bra för turismen och besöksnäringen och bra för alla relaterade branscher. Att kommunen bestämmer sig för att sälja Kappelshamns hamn är olyckligt, sammanfattar Ola Mattsson.