Det blir alltså hål i murarna på lika många ställen, vilket länsstyrelsen tycker är OK förutsatt att stentunarna återställs till ursprungligt skick.(GA)