På tisdagskvällen informerade flygbolaget Kappelshamnsborna om sina planer vid ett välbesökt möte i Folkets hus dit ett 50-tal intresserade tagit sig. På plats från Gotlandsflyg fanns vd:n Ola Mattsson som vid sin sida hade Nils Nordenbrink, utredare och färjebranschkunnig.
Anledningen till Gotlandsflygs intresse för den gotländska färjetrafiken är förstås att regeringen i juli beslutade att lätta på restriktionerna som omgärdat Gotlandstrafiken och därmed möjliggöra för konkurrerande trafik.
- Vår uppgift är att vara med när det händer något. Det är konstigt att inte fler intressenter vill ta upp trafik från Gotland, särskilt under den heta perioden. Vill ingen annan titta på det här får vi göra det, framhöll Ola Mattsson.
De konkretiserade färjeplanerna handlar om trafik Kappelshamn-Nynäshamn. En ren sommartrafik inriktad på i första hand turister och även lämplig för norr- och Fåröboende besökare.
- Det finns behov av billigare resor och större kapacitet sommartid. Och Kappelshamn är bra, den förkortar Nynäsresan med cirka 15 procent.

Ekonomin
En kortare resa i sjömil betraktat men där man tänker hämta hem marginaler genom att låta enkelturen ta cirka fyra timmar, vilket också innebär att överfarten blir miljövänligare. Den färja man tänkt sig har en kapacitet om 200 bilar och det är meningen att den skall göra två dubbelturer per dygn.
- Vi räknar med en rejäl sänkning av priserna, framhöll Nils Nordenbrink.
Och då är det således i första hand turister (alltså icke Gotlandsskrivna) det handlar om. En satsning som bolaget räknar med skall öka turisttillströmningen med 15 procent under säsongen.
Men en viktig del i Gotlandsflygs planer är att Kappelshamns hamn finns tillgänglig. Något som innebär att man vill stoppa den försäljning av den renoveringsmogna hamnen som Gotlands kommun för närvarande genomför och där tekniska nämnden inom kort väntas fatta beslut bland inkomna anbud. Gotlandsflyg vill själva inte äga hamnen utan hyra in sig.
Ola Mattsson:
- Försäljning kanske var ett riktigt beslut när monopolet inte var avskaffat. Vi har nu meddelat nämnden att vi inte tycker att man ska sälja hamnen, den tillhör infrastrukturen. Och om man säljer, att det då åtminstone finns med förbehåll om att det skall startas kommersiell trafik.
Ska det åter bli trafik från Kappelshamn efter cirka 40 år så måste dock det nuvarande hamntillståndet ändras. I dag tillåts endast 15 fartygsanlöp per år och bara vissa dygnstider.
Ola Mattsson framhöll att planerna är realistiska.
- Man sa likadant när Gotlandsflyg startade, det kommer aldrig att gå. Nu vill vi undersöka om det fungerar med färjetrafik under sommaren. Och nästa upphandling, om 15 år, kanske ser helt annorlunda ut.