Det blåser rejält kring tre av Gotlands största HVB-hem (hem för vård och boende) just nu. För bara en dryg månad sedan fick Prästgården HVB, Hassela och Staple backe redogöra till länsstyrelsen för sina dykutbildningar, där de väljer att förlägga vissa delar av till Egypten.
Förra veckan fick Prästgården HVB på fingrarna av länsstyrelsen för "brister i kvalitén av sina insatser" mot de ungdomar som bor på hemmet.
Dessutom har polisen anmält att de tycker att personal på Prästgården bland annat agerat nedlåtande mot en av sina klienter.
Nu är det alltså Hassela AB som får kritik.

Utvecklade missbruk
Det var i våras som socialtjänsten i Nyköpings kommun slog larm till länsstyrelsen på Gotland. De hade en ung man placerad på behandlingshemmet, som hade flera klagomål och synpunkter på hur han upplevde tiden vid Hassela.

Mobbning och missbruk
Bland annat uppgav den unge mannen att det förekom mobbning, ungdomar som missbrukar varje dag och intima relationer mellan elever och personal.
Dessutom anmälde en mamma att hennes son, efter att ha blivit placerad på Hassela, utvecklade ett narkotikamissbruk som han inte tidigare hade.
Sedan anmälan kom in har länsstyrelsen med socialkonsulent Ulf Linnerhed i spetsen, gjort en omfattande utredning av ärendet. Bland annat har man genomfört en stor enkät bland alla ungdomar som bor på behandlingshemmet, gått igenom journaler och pratat med samtliga kommuner som har placeringar där.

Det fanns substans
- Enligt anmälan förekom det en massa oegentligheter på Hassela. Enligt vår undersökning har det visat sig att det fanns en del substans i det, säger Ulf Linnerhed.
Länsstyrelsen ser mest allvarligt på att ungdomar som kommer till behandlingshemmet och inte har en missbruksproblematik, tvingas bo och leva med ungdomar som har det.

Kritik
- Hassela har inte skaffat sig tillräckligt med kunskap om ungdomarnas drogvanor. Att ungdomar som inte missbrukar lever med dem som gör det, är naturligtvis inte bra, säger Ulf Linnerhed.
Hassela Gotland AB kritiseras också för att verksamheten inte sköter sin dokumentation på ett tillfredsställande sätt.
Dessutom anser länsstyrelsen att behandlingshemmet bättre måste uttrycka i sina dokument och introduktioner att det enligt lagen är straffbart ha intima relationer mellan personal och intagna på HVB-hem.
Gotlands Allehanda sökte under gårdagen förgäves representanter från Hassela Gotland AB.