I går tog kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius ett symboliskt grävtag med grävmaskin på en regnig åker vid Gräne i Väte för att manifestera projektet.
Eva Pettersson berättade om bakgrunden.
- De senaste åren har flera LRF-avdelningar på Gotland motionerat till stämman om de dåliga möjligheter som finns på landsbygden att kommunicera via internet. På vissa ställen fungerar det så där med adsl, radiolänk eller mobilt bredband. På andra platser går det inte alls.
Nio LRF-avdelningar var med i den förstudie som gjordes i början av förra året. När projektet tog fastare form var endast LRF-avdelningarna i Hejde-Väte och Grötlingbo kvar. Eftersom man gräver genom Atlingbo till en anslutning vid Björke kyrka fick även Atlingbo hänga på.
Intresset är stort, främst bland de yngsta och de äldsta. Projektet som kostar 13,2 miljoner kronor. Drygt hälften är egen finansiering och mycket ideellt arbete, resten är pengar från Jordbruksverket och Leader Gotland.
Samtliga som ansluter sig får betala 10 000 kronor. För cirka 300 kronor i månaden får de sedan bredband med 100 megabit in och 10 ut, fast ip-telefoni samt två digitalboxar och 17 tv-kanaler.
- Det här är ett roligt framtidsprojekt, infrastrukturen är viktig om vi ska kunna bo kvar och driva företag på landsbygden och göra Gotland mer attraktivt, säger Eva Nypelius.
Nu hoppas alla inblandade att man kan dra lärdomar av det här projektet som kommer resten av Gotland till godo.