Den 1 november stängs Skavsta-linjen för vinteruppehåll och återupptas i maj. I fortsättningen kommer den att trafikeras under perioden maj till augusti.
Samtidigt som Skavsta dras ner, utökas trafiken mellan Visby och Ängelholm från två till tre turer i veckan. Onsdag, fredag och söndag får det att flyga dit med början i slutet av oktober.
- Under våren var många plan fullsatta, säger Ola Mattsson. Åsa Sveds