- Vi kan inte vänta längre på de prover polisen tog i marken i somras. Hittills har inga rester av gifterna hittats i brunnarna runt omkring, men vi vill förhindra att de sprids. Det säger Mats-Ola Rödén (fp), miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande.