Gotlands tingsrätt förklarade i februari Torbjörn Axelman skyldig till tre mordförsök vid Brucebo den 1 december. I juni fastställde hovrätten tingsrättens dom.
Genom sitt ombud, advokat Bengt Loquist, begärde Torbjörn Axelman prövningstillstånd i Högsta domstolen (HD). De ansåg att det inte funnits något uppsåt att döda, och ville ha domen prövad på den punkten.
- Om HD kommit fram till att uppsåt saknades hade straffet blivit ett helt annat, säger Bengt Loquist.
I stället för ett positivt besked fick Bengt Loquist ringa Torbjörn Axelman, som vårdas på Löwenströmska sjukhusets rättspsykiatriska avdelning norr om Stockholm, och meddela avslaget.
Domen om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning innebär att vården kan upphöra först när det inte finns risk att den psykiska störningen kan leda till återfall i brottslighet av allvarligt slag. Den frågan ska prövas av länsrätten i Stockholm var sjätte månad.

Gjorde upp i maj
Vid sidan av brottmålet har det funnits en hyrestvist. Brucebostiftelsen begärde hjälp med handräckning hos Kronofogden, men stiftelsen och Torbjörn Axelman gjorde upp under våren och den 31 maj upphörde hyresavtalet.

Ska hyras ut igen
Under sommaren har inte mycket gjorts vid Brucebo, men för en vecka sedan var representanter från stiftelsen ute för att städa.
- Torbjörn Axelman har hämtat sina saker, men det fanns ändå en del kvar att ta hand om, berättar ordförande Joakim Hansson.
Nu påbörjas renoveringen av huset.
- Vi tar det i lugn takt. Jag tror vi kan klara ett eller två rum per år. Om ett par år räknar vi med att kunna öppna huset för visningar, säger Joakim Hansson.
Även den bostadsdel som Torbjörn Axelman hyrde ska renoveras. Sedan ska den hyras ut på nytt.
- Vi ska försöka hitta en hyresgäst som kan vara lite av hustomte på Brucebo, säger Joakim Hansson.