- Den kan mycket väl användas till att transportera förnyelsebara energikällor, vilket på lång sikt otvetydigt är planen för de tyska och holländska företag de största köpavtalen slutits med.
Vilken roll tror du kommunens yttrande får i det stora hela?
- Det här är en av ett 70-tal remissinstanser. Jag föreställer mig att det i departementens sammanställning av svaren säkert väger tungt hur väl man motiverar sitt svar.
Kopplat till Gotlands kommun, vad betyder det?
- Eftersom jag inte haft möjlighet att läsa kommunens hela yttrande vill jag inte uttala mig om det.
Men din mening är att kommunen skjuter bredvid målet?
- Genom att automatiskt knyta ihop gasledningen med fossila bränslen, ja.


- Ett positivt beslut! säger Christer Engelhardt, riksdagsledamot (S):
- Att ha en enig kommunstyrelse på Gotland underlättar mitt politiska arbete i riksdagen. Deras beslut går helt i linje med min uppfattning.
Varför förordar du ett nej?
- Framför allt för de naturpolitiska konsekvenserna. Det är för osäkert att dra gasledningen på havsbotten. Vad händer om den börjar läcka? Hur går det med fisket, om redskap fastnar? Dessutom ökar trafiken i en redan hårt trafikerad färjeled.
- Ska de ha den kan de gott dra den på land. Jag förstår deras synpunkter att det är svårare säkerhetsmässigt, men det får vara en fråga de får lösa.

- Ett klokt beslut - det enda rimliga! säger Rolf K Nilsson, riksdagsledamot (M):
- Jag har hela tiden hoppats det skulle bli nej, men efter kommunstyrelsens arbetsutskott förra veckan var informationen att man skulle säga ja, men med en negativ skrivning.
Vad tror du har hänt?
- Jag har funderat massor men har ingen aning. Och just nu är det sekundärt. Det här är det svar som går vidare till regeringen.
- Jag hade gärna sett att kommunstyrelsen yttrat sig ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv också, men miljön räcker för ett nej. Jag är mycket glad över att det blev ett nej och jag är glad att de var eniga!
Ska du fira?
- Jag tänkte faktiskt öppna en flaska champagne i kväll.

- Hyckleri! säger Stefaan De Maecker, ersättare i kommunstyrelsen (MP):
- Kommunen faller för det uppenbara opinionskravet att avstyrka ansökan, men gör det på ett sådant sätt att det knappt kan tas på allvar i bedömningen. I stället för att peka på de hot projektet kan medföra för Östersjön, hänvisar de till kommunens klimatpolicy som om allt hade varit ok ifall Nord Stream hade tänkt sig exportera motsvarande mängd biogas genom de planerade rören.
- Det är ett märkligt sammanträffande att alla först är emot gasledningen, sedan tar emot pengar från Nord Stream för att sedan yttra sig mjäkigt i frågan när det verkligen gäller. Facit blir att kommunen bidrar till gasledningens bygge genom att upplåta Slite hamn. Det kan inte kallas annat än valsvek, hyckleri och vårdslöshet mot Östersjön.