Tidigare har Gotlands kommun JO-anmälts i samma ärende.

Fallet har varit mycket uppmärksammat eftersom föräldrarna vägrat låta sin sjuårige pojken gå i skolan. Föräldrarna har klargjort för myndigheterna att pojken skulle må mycket bättre av att undervisas hemma.

- Jag vet ännu inte vad i tjänstefelet skulle bestå, men vi tittar igenom anmälan och ser om det tyder på ett tjänstefel hos socialtjänsten, säger kriminalinspektör Fredrik Södergren hos polisen på Gotland.

Det var i början av juli som sjuåringen omhändertogs på ett dramatiskt sätt när den gotländska familjen satt på flyget för att resa till Goa i Indien. Ett agerande som JO-anmäldes men lämnades utan åtgärd.