Det var för ungefär ett år sedan som politikerna beslutade att sälja hamnen i Kappelshamn genom anbud. Men så sent som i somras beslutade fattade regeringen det beslut som öppnar för konkurrens inom Gotlandstrafiken. Och Gotlandsflyg nappade på idén.
- Eftersom verkligheten har förändrats vill vi att kommunen tar tillbaka beslutet att sälja och granskar de nya förutsättningarna, säger Gotlandsflygs verksamhetschef Ola Mattsson.
När Gotlandsflyg nu tänker undersöka vilka möjligheter de har att satsa på färjetrafik är tillgången på hamnar en viktig parameter.
Ola Mattsson menar att det också borde vara i kommunens intresse att stötta nya initiativ och fundera över vad som händer om de behåller respektive säljer hamnen.
- Det kan för Gotlands del bli en bättre affär att behålla hamnen och rusta upp den, i stället för att sälja till någon som har helt andra planer än färjetrafik, tycker Ola Mattsson.

Finansiering
Hamnchef Mats Eriksson tycker att det är spännande om någon vill bedriva verksamhet i Kappelshamns hamn. Han ska därför inom kort diskutera med Ola Mattsson för att se om det finns något som kan öppna för ett nytt beslut angående försäljningsplanerna.
- Ur mitt perspektiv är den svåra nöten att hitta finansiering för de renoveringar av hamnen som behövs för att använda den till passagerartrafik, säger Mats Eriksson.