Justitieombudsmannen, JO, kommer inte att vidta några åtgärder till följd av den anmälan mot Gotlands kommun som gjordes av en person sedan socialtjänsten med hjälp av polisen omhändertog en sjuårig pojke.
Pojken och hans föräldrar bodde på södra Gotland och föräldrarna vägrade att låta pojken gå i skolan. De ansåg att han mådde bättre av undervisning i hemmet. Dessutom planerade familjen att flytta till Indien.
Det var när familjen skulle resa dit, i början av juli, som socialtjänsten tog polis till hjälp för att omhänderta pojken enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Detta fick en person att JO-anmäla Gotlands kommun. Men anmälan föranleder alltså inga åtgärder. Det beslutet har fattas av ställföreträdande JO, Hans Ragnemalm. (GT)