– Det har varit ett högre tryck i år vilket medfört att kurserna fyllts tidigare och det är positivt, säger antagningssamordnare Marianne Thorén.

Populär fotoutbildning
Terminen drar i gång 24 augusti. Men alla kurser har inte upprop den dagen.
De nätbaserade kurserna är fortfarande över hälften av de totala.
– Bland dem är fotografikursen mest populär. En 7,5-poängskurs där vi antagit 50 stycken har drygt 200 reserver, många fler vill alltså in, säger Marianne Thorén.
– Nyheter är annars en heltidskurs på ett år i energiteknik med inriktning på vindkraft och en 2-årig ledarskapskurs.

Utländska studenter

Vidare har Högskolan på Gotland antagit 100 utländska studenter till ett Masterprogram. ”Master Program In International Management och där är förhoppningen att – beroende på om studenterna hinner få visum i tid – kunna anta ett femtiotal.

Gutamål
Och från internationellt fokus till lokalt: Gutamål är en helt ny kurs.
– Det finns ett fåtal platser kvar. Vi har antagit 32 personer men det ska finnas plats för några till. Kursen kommer bland annat att få några lokala, kända gästföreläsare, säger Marianne Thorén.