Det var i början av juli som pojken hämtades av polis på flygplatsen när familjen skulle resa utomlands. Anledningen är att föräldrarna inte låtit pojken gå i skolan trots att det råder skolplikt i Sverige. Som argument har angetts att pojken mår dåligt i stressiga miljöer och att familjen, som bor på södra Gotland, undervisar honom hemma. Trots upprepade krav på att pojken måste gå i skolan och böter på 250 kronor varje dag pojken ej dykt upp i skolan har sjuåringen uteblivit från undervisningen. Böterna har inte heller betalats.

Nu anmäls Gotlands kommun till JO för det dramatiska agerandet vilket gjort att familjen utsatts, enligt anmälan, en svår chock. Föräldarna har inte heller fått vara med sin son på en månad. I anmälan poängteras återigen att familjen ansåg att det var bättre för pojken att undervisas hemma.