Det är kommunens byggnadsnämnd som krävt att ägarna till campingen ska betala såväl byggnads- som tilläggsavgifter samt "böterna" i form av vite. Kommunens beslut grundades på att fem villavagnar och åtta uthyrningsstugor fanns där och användes för uthyrning i strid mot då gällande detaljplan.
Men nyligen har regeringen, som GA berättat, ändrat förutsättningarna till förmån för ägarna Pigge Werkelin och Niklas Harlevi. Därför överklagar de för att slippa betala en byggnadsavgift för stugorna på 24 840 kronor och lika mycket för villavagnarna, motsvarande vad ett bygglov skulle kostat.
Dessutom ska en tilläggsavgift till staten erläggas. För stugorna rör det sig om 55 000 kronor och för vagnarna 82 500 kronor.
Man har alltså tidigare krävts på vite för vagnar och stugor på tillsammans 248 000 kronor. Stadsarkitektkontoret har meddelat länsstyrelsen att vitesbeloppen inte längre är aktuella men att kraven på byggnads- och tilläggsavgifter kvarstår.
Snäcks Camping kräver i första hand att besluten om viten och avgifter ska rivas upp eftersom de anser att besluten inte var lagligt grundade. Man påpekar också att regeringens beslut av ändring i detaljplanen faktiskt innebär att de tidigare svartbyggena nu kommer att få bygglov.
I andra hand vill man att beloppen ska sänkas eftersom man betraktar dem som oskäligt höga.