Som GA tidigare har skrivit kommer de gällande reglerna kring färjetrafiken till Gotland att tas bort från och med den 17 augusti. Då kommer kravet på att företag som trafikerar ön även anländer fastlandshamn fem gånger i veckan året runt att försvinna. Alltså blir det juridiskt möjligt att bedriva trafik enbart under delar av året, till exempel sommarmånaderna.
Gotlandstrafiken upphandlas av regeringen, bland annat för att garantera trafik året runt. Destination Gotland är det företag som vann den senaste upphandlingen. Det är enligt avtal förbundna att köra omkring 2 900 turer om året mellan Gotland och fastlandet fram till 2015. De förändrade reglerna, menar de, förändrar också förutsättningarna för trafiken och därmed för avtalet.

Regleras i avtal
I det avtal som finns mellan Destination Gotland och Rikstrafiken, som representerar regeringen, står inskrivet att om det uppstår ekonomiskt bortfall på grund av ändrade lagar eller förordningar kan parterna påkalla förhandlingar.
Ekonomiskt bortfall skulle i det här fallet kunna uppstå om ett konkurrerande företag minskar kundunderlaget för Destination Gotland. Om företaget utsätts för konkurrens riskerar de att gå miste om stora vinster.
Maja Horwitz, vice vd på Destination Gotland, sa till GA i juni att det kunde komma att röra sig om miljonbelopp. Redan då meddelade hon att om så skulle ske kommer företaget att kräva ersättning från regeringen för de förlorade kunderna.

Föregår konkurrens
Gotlandsflyg har uppgett sig vara intresserad av att slå sig in på färjemarknaden, men ännu har ingenting hänt. Det är inte heller troligt att det kommer att göra det i år, med tanke på att en stor del av högsäsongen redan har passerat.
Trots det föregår Destination Gotland nu konkurrensutsättningen och vänder sig till Rikstrafiken med önskemål om tillägg i avtalet.
- Vi vill att det redan nu tecknas ett avtal för att vi inte ska sitta där och inte veta vad som gäller den dag konkurrens uppstår, säger Maja Horwitz.
Hur ett tilläggsavtal kan komma att se ut, om det rör sig om en klumpsumma, eller ersättning per varje tappad kund vill Maja Horwitz inte uttala sig om.
- Sen hoppas både vi och Rikstrafiken att det aldrig ska behöva användas, säger hon.

Kravet var väntat
Från Rikstrafikens sida var man redan tidigt införstådd med att ett sådant krav skulle kunna komma.
- Att avtalet ser ut som det gör förhindrar inte att man i förväg kommer överens om hur det ska räknas eller vem som ska räkna, säger Jan Stålhandske, ställföreträdande generaldirektör på Rikstrafiken. Också Jan Stålhandske menar att det är för tidigt att säga något om hur avtalet kommer att se ut. Inte bara är det en helt ny situation som har uppstått, det är också semestertider och tomt på kontoren.
- När alla relevanta handläggare är på plats efter semestern får vi diskutera vidare med Destination Gotland, säger Jan Stålhandske.