Trots den positiva siffran ger regeringen 9,5 miljoner kronor, från den så kallade ”sjukskrivningsmiljarden”, till Gotlands kommun. Pengarna är öronmärkta för att ge sjukskrivna bättre guidning och rehabiliteringsmöjligheter. Tanken är att minska sjukfrånvaron och få fler personer i arbete.

 

På Gotland finns bland annat projektet Finsam som verkar för att sänka sjukskrivningarna genom bland annat bra rehabilitering. I samarbetet ingår Gotlands kommun, försäkringskassan och arbetsförmedlingen på Gotland.