Flors´ndagen 2009. Söndagen den 28:e juni, en av den hittills gångna sommarens allra skönaste dagar här på Gotland arrangerade Gotlands Spelmansförbund, Gotländska Folkdansringen, Burs Församling och Studieförbundet Vuxenskolan årets upplaga av Flors´ndagen. Spelmans och dansstämman arrangeras årligen sedan mitten av 1990-talet till minne av Nils-Mårtensson Fredin, Florsn´n kallad (en av Gotlands mest kända spelmän under andra hälften av 1800-talet) då han bodde på gården Flors i Burs under hela sitt liv.
Vi inledde med en folkmusikkonsert i Burs kyrka. Dansarna från Gotländska Folkdansringen med ackompanjerande Gutebälgarna samt nyckelharporna från När och Lau Folkdansgille hade samlats redan på förmiddagen för repetition av distriktslagets uppvisningsprogram.
Konserten inleddes med att ett trettiotal spelmän och dansarna marscherade in till tonerna av G-durmarschen. Efter intåget fick vi höra "Polska i d-moll" ( ock-så kallad Spelmannen spelar) efter Flors’n. Varefter Kyrkoherde Michael Hakalax hälsade alla deltagare och publik välkomna.
Spelmännen fortsatte med Polska i G-dur efter Baumgarten. Clara Andermo, fiol och Erik Ronström, gitarr bjöd på två egenkomponerade stycken. Vi kunde alla höra att de trots sina unga år har kommit mycket långt på den musikaliska banan.
Britta Lindström sång, samt dansarna lät oss avnjuta Uti vår hage (Israel Kol-modin). Spelmän och dansare - Åsas gånglåt, komponerad av Åsa Lindström
Jonas Söderström framförde en egen komponerad polska på durspel och visade att han också är en mycket duktig klarinettist. Gotländska folkdansringens dansare och musiker (Gutebälgarna och nyckelharporna) framförde Schottis från Lye. Britta Lindström - Mitt liv är en våg, med text av Nicander och musik: Carl Laurin. Erling Lindvall framförde Bodiscomarschen (också kallad Lonas Marsch) komponerad av Magdalena Fåhraeus Laurin på kyrkans orgel.
Spelfolki bjöd på Kärlekspolska" av Ulrika Frölander, Vännäs och "Ringome-Jannes Polska" efter Gustaf Larsson.
Ett mångskiftande och njutbart program. Ungdomarna (vilka alla studerar musik i olika former) visade prov på stor musikalitet. Att folkdans och folkmusik verkligen hör hemma i kyrkan fick vi återigen bevis på.
Efter kyrkokonserten tog spelmansstämman på storgard´n vid. Gotländska Folkdansringen framförde sitt uppvisningsprogram under ledning av dansledare Eiwor Söderström, vilken presenterade danserna och berättade om de folkdräkter som bärs av lagets medlemmar. Hon påminde också om att det i år var tionde gången som Gotländska Folk-dansringen deltog i arrangemanget. Till sist fick vi en påminnelse om svunna tider då vi påmindes om den teaterföreställning som avslutade arrangemanget under några år i slutet av 1900- och början av 2000-talet.
En ny grupp gjorde sin debut denna dag. Sudrets Cittror, vilka under ledning av Jan Lundqvist bland annat ackompanjerade Svante Petters-sons "Skutan Svenska Mari" och det gamla skillingtrycket "Beatrice Au-rore" Texten är av Harriet Löwenhjelm (1887-1918) och musik Hjalmar Casserman (1891-1967). Kören bestod av medlemmar ur folkdansringens distriktslag.
Gutebälgarna var nästa grupp på tur. Vi började traditionellt med Bränd Pers Vals. Vårt övriga program bestod bland annat av Uno Nährströms (vår ledare) Gånglåt från Övi. Spelfolki (också under ledning av Jan Lundqvist) tog vid med ett blandat program. Sudrets spelmanslag fram-förde låtar från just sudret (på Gotland) samt en visa komponerad av Ka-rin Bromö, en av gruppens medlemmar.
Avslutande men inte minst var en durspelsgrupp, vilka för dagen gick under namnet "glada durspelare". Vi kunde summera en mycket fin dag med en fullsatt kyrka och perfekt väder.
Text: Fredrik Lönngren
Foto: Marie Bodin