Varför har ni tagit över?

- Därför att det gick i konkurs och vi blev tillfrågade av konkursförvaltaren. De ville att verksamheten skulle bedrivas vidare. De tror väl på att vi har en bra verksamhet, förklarar Lars Siggelin, verksamhetsansvarig på Hassela Gotland.

Enkelt beslut
Fastigheten på Hällekis gård i Värmland är på 19 000 kvadratmeter och består av flera byggnader. Beslutet att ta över hemmet tänktes noga igenom men var egentligen ganska enkelt. Hassela har redan haft samarbete med behandlingshemmet. De olika verksamheterna har förenats vid till exempel utbildningar och personalen känner varandra.

basen finns
- Vi har haft ett idémässigt samarbete. Det fanns redan en bas i alltihop, berättar Lars Siggelin.
Planen är att Värmlandskollektivet ska fortsätta som förut, den stora skillnaden blir ägandebiten.
- Vi ska fortsätta med det som det är och det finns redan personal där. Det ska inte bli ett nytt Hassela Gotland.
Hur känns det?
- Det är ju bra. Behandlingshemmet har varit bra och vi ville att det skulle fortsätta.
Det var inte så dyrt heller, säger Lars Siggelin.