Enligt uppgift på Pigge Werkelins blogg väljer företaget som han driver med Niklas Harlevi, Weha AB, att riskera vite för fem villavagnar och åtta stugor i Visby strandby, i stället för att plombera dem från den 15 juli. Samtidigt ska man överklaga byggnadsnämndens beslut den 17 juni.
Då klubbades ett vite på totalt 248 000 kronor per månad om de otillåtna byggnaderna används för boende. För villavagnarna, som saknar bygglov, blir böterna 120 000 kronor. För stugorna, som bara har tillfälligt lov för upplag, blir böterna 128 000 kronor per månad från den 15 juli tills rättelse sker.
Enligt Lars Thomsson handlar byggnadsnämndens beslut om ren myndighetsutövning och har inga politiska undertoner.
- Det finns ingen avsikt eller åsikt, vi har följt lagen och ärendet har haft normal gång. Vitesbeloppet är också lagstyrt, svarar Lars Thomsson på frågan om vitet är tillräckligt högt och varför det utdöms först när halva sommarsäsongen har gått.

Tips från boende
Att det finns byggnader som användes till uthyrning, trots att bygglov saknades, fick nämnden veta genom tips från närboende.
- Vi visste självklart inte om det tidigare, i så fall hade vi agerat då, menar Lars Thomsson.
Efter att en ansökan om tillfälligt bygglov avslagits i april, i väntan på att regeringsrätten ska fastställa detaljplanen för området, informerades Weha i maj om vilka åtgärder som byggnadsnämnden planerade.

Kan sänka
Eftersom inget hänt till sammanträdet i juni beslutades att ansöka hos länsrätten om vitesföreläggande. Länsrätten ska nu ta ställning till om vite ska utdömas och även fastställa beloppen.
- Länsrätten kan sänka beloppen, men inte höja dem. Och oavsett när länsrätten tar ställning är det från den 15 juli som gäller, uppger byggnadsinspektör på stadsarkitektkontoret Anders Lidgren, som handlagt ärendet.
- Vi kunde ha utdömt vite tidigare, från exempelvis den 1 juli, men det är normalt att ge de berörda tid att agera, menar Lars Thomsson.

Fler avgifter
Förutom böterna ska Weha inom två månader till kommunen betala en byggnadsavgift för stugorna på 24 840 kronor, och lika mycket för villavagnarna, motsvarande vad ett bygglov skulle kostat.
Dessutom ska en tilläggsavgift till staten erläggas. För stugorna rör det sig om 55 000 kronor och för vagnarna 82 500 kronor.

Månadsvis
Weha väljer alltså ändå att ta emot sommargäster, vilka betalar mellan drygt 6 000 kronor för en stuga, och i intervallet 11 000 till 16 000 kronor för en villavagn per vecka. Om de sedan stänger dörrarna efter den 14 augusti blir det vite för en månad, fortsätter uthyrningen så löper vitet vidare.
- Detaljplaneprocessen har dragit ut på tok för lång tid på grund av överklaganden. Men om regeringsrätten beslutar om att den vinner laga kraft gäller den omedelbart. Då kan det gå fort att avgöra bygglovsärenden. I annat fall börjar detaljplaneprocessen om, och de tillfälliga loven för övriga villavagnar och stugor på området går ut under nästa år, säger Anders Lidgren.