Vindkraften ska ge 330 nya jobb på Gotland enligt Eva Nypelius, kommunstyrelsens ordförande. Detta uttalande går dock emot erfarenheter från tidigare så kallade "gröna satsningar".
Utvärderingar visar snarare att varje subventionerat "grönt jobb" inom till exempel vindkraftsindustrin slår ut 2,5 riktiga jobb, vilket innebär att den hårt subventionerade vindkraftssatsningen istället kommer att leda till att över 800 gotlänningar eller andra svenskar kommer att bli arbetslösa.

Vid Stockholmsinitiativets seminarium i Kapitelhusgården i Visby behandlades under tisdagen vindkraftsfrågan med deltagande av både EU-parlamentariker och riksdagsmän.
Om den svenska satsningen på vindkraft ska fortsätta mot Regeringens/Energimyndighetens mål på 30 twh kommer tusentals vindkraftverk att resas ute på den svenska landsbygden. Subventioner på över 300 miljarder kronor kommer att bekosta industrialiseringen av kulturlandskapet.
Även Svenska Dagbladet har i en artikelserie nyligen pekat på konsekvenserna för den svenska landsbygden och för fågellivet vid en sådan utbyggnad. Redan idag planerar vindkraftsbolagen med stöd av sina konsulter och jurister att placera vindkraftsparker i naturskyddsområden och områden med skyddad urskog.
Förutom själva vindkraftverken måste ledningsdiken och transportvägar för långtradarekipage dras fram i terrängen.

Vindkraftssatsningen ställer också ökade krav på stödkraft för att hålla uppe energiproduktionen när det inte blåser. Utredningar visar att vattenkraften är den lämpligaste källan för att lösa den uppgiften, vilket innebär en utbyggnad av vattenkraften med 4500-5000 MW.
Detta innebär i sin tur en ytterligare påfrestning av landskapet genom att ny vattenkraft kan komma att ställa ytterligare landområden under vatten.
Enligt Stockholmsinitiativet riskerar inom några år över 150 000 svenskar på landet att få sin närmiljö förstörd på grund av vindkraft. Samhällsnyttan med vindkraft måste därmed kraftigt ifrågasättas särskilt eftersom vindkraftens effektivitet i snitt över året enligt Vindkraftens årsredovisning inte överstiger 22 procent av den installerade effekten. Under vinterhalvåret nedgår effekten ofta till under 10 procent.
Sverige bör därmed skrota alla satsningar på ytterligare vindkraft och släppa alla politiska låsningar i energifrågan. Detta möjliggör ett konkurrenskraftigt elpris och att basindustrin stannar i landet. Därmed skapas riktiga jobb utan subventioner.
Jonny Fagerström