Det var vid byggnadsnämndens junisammanträde som man beslutade att åtta stugor med tillfälligt bygglov för upplag och fem villavagnar som helt saknar bygglov ska bort från Snäcks Camping före den 15 juli. I annat fall kräver kommunen vite på 120 000 kronor i månaden.
Orsaken till att stugorna betraktas som svartbygge är att de hyrs ut för boende trots att bygglovet inte tillåter det.

Fullbokat sedan länge
Campingens ägare Weha AB, Pigge Werkelin och Niklas Harlevi, har nu beslutat sig för att betala böterna och överklaga beslutet om vite. Detta enligt uppgifter på Pigge Werkelins blogg, där han noggrant redogör för såväl ärendets bakgrund som hur bolaget nu går vidare.
Förklaringen till att Werkelin och Harlevi bestämt sig för att betala böterna är enligt bloggen att det "finns ett hundratal familjer som bokat in sin semestervistelse på Gotland i just dessa enheter. Vi har ett ansvar gentemot dem. Vi kan inte flytta dem till annat boende - för allt boende som är likvärdigt är förstås fullbokat sedan länge".
Beträffande beslutet att överklaga vitet förklarar ägarna att deras jurist funnit fel i kommunens bygglovshantering.

För få diarienummer
Själva beskriver de händelserna kring det som nu betraktas som svartbygge med att det begicks två fel i samband med ansökningarna om nya tillfälliga bygglov för de åtta stugorna och de fem villavagnarna.
I första fallet hänvisades till två i stället för tre tidigare diarienummer när ny ansökan om tillfälligt bygglov lämnades in, vilket gjorde att man missade att söka för åtta av 20 stugor.

"Föll bort"
Den andra missen består i att fem villavagnar flyttades från stranden till en bit upp på campingen. Därmed ströks de från sin första placering på områdeskartan och "föll bort" från sin korrekta placering när ärendet var upp hos byggnadsnämnden.
När sedan Boverket besökte besökte Snäck upptäckte de att det fanns 45 villavagnar, inte 40 som det fanns bygglov för, på området.
"Det är vårt, Snäcks Campings, fel att vi inte uppmärksammar detta" skriver Werkelin och Harlevi.

Fick tips
Enligt byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson (C) var det en boende i grannskapet som tipsade nämnden om att stugorna annonseras på internet för uthyrning.
Nu ser Lars Thomsson att stugorna antingen ska bort eller plomberas.
Om storleken på vitet sa han efternämndens sammanträde så här till GA:
- Beloppet är framräknat efter vilka intäkter bolaget har av uthyrningen. Meningen är ju att vitesbeloppet ska svida så pass att man tar bort vagnar och stugor.