I ett pressmeddelande skriver Michael Juniwik på Sverigeflyg och Ola Mattsson på Gotlandsflyg att de gläds åt regeringens beslutat att lösa upp monopolsituationen till och från Gotland.
Nu vill de "undersöka möjligheterna till konkurrerande sommartrafik med färja".
- Det är för tidigt för att ha några konkreta tankar. Men efter sommaren ska vi börja titta på det här, kommenterar Ola Mattsson.
Han tycker att Destination Gotland gör ett bra jobb. Men han tycker också att det är intressant att kunna erbjuda fler alternativ. När nu villkor som att man året runt måste göra minst fem anlöp i veckan till ön är borta, blir det intressantare att utmana.
- Regeringsbeslutet var både överraskande och bra. Vi har tittat på det här tidigare och konstaterat att det inte går. Men nu är vi beredda att granska förutsättningarna igen, säger Ola Mattsson.

Tio procent
Han menar att även villkoren för rikstrafikens stöd kan komma att förändras, och att spelreglerna i så fall förbättras. Förhoppningen är att gotlänningarna själva ska bestämma hur de statliga stödpengarna ska fördelas, inte rikstrafiken. En tanke är att olika aktörer får en bit av kakan motsvarande hur stor del av transporterna de står för.
- Exempelvis nu sker tio procent av resandet med flyg. Då borde flyget få tio procent av stödet, menar Ola Mattsson.
Bättre kommunikationer till lägre pris med bättre service. Det tror flygbolaget är regeringens avsikt med de ändrade villkoren för Gotlandstrafiken. Busstrafik i Blekinge och eventuellt tågtrafik i Sundsvall och Växjö är annat som flygbolagen satsar på.
Sverigeflyg har dessutom två rederier som delägare. Bornholmstrafiken är en, och på Bornholm kan resenärer mixa båt- och flygbiljettsköp, exempelvis så att tur- och returresor sker med olika färdmedel.