Rederierna verkar inte ha huggit på idén, men Sverigeflyg och Gotlandsflyg vill gärna starta sommartrafik med färja till och från ön.
Därför undersöker man nu möjligheterna till båttrafik över Östersjön.
Michael Juniwik, Sverigeflygs vd, tycker att en väldigt intressant möjlighet har öppnat sig för bolagen.
- Enligt Rikstrafikens remissvar till regeringen kan eller vill ingen konkurrera med Destination Gotland, men vi vill försöka! Vi lyckades starta Gotlandsflyg just för att vi inte var ett flygbolag, säger han.

Färjor inget problem
Han tror att de har fördel av att de inte är ett rederi och beklagar att inga andra rederier har gått in för att titta på möjligheterna.
Under hösten ska Sverigeflyg och Gotlandsflyg diskutera olika alternativ och redan sommaren 2010 skulle en konkurrerande färjelinje kunna öppnas.
Att hitta bra färjor blir enligt Michael Juniwik inget problem, eftersom det finns gott om dem på marknaden i Europa.
Färjorna skulle dock skilja sig en del från Destination Gotlands.

Andra hamnar på ön
- Dagens färjor går fort och är väldigt fina. Vi vill ha mer ekonomiska färjor. Om de går lite saktare kanske miljöpåverkan kan minskas.
Att lägga till i andra hamnar på ön för att slippa trängseln i Visby kan också bli aktuellt.
Trots att förslaget inte har diskuterats mer ingående är Michael Juniwik positiv och anser att kapaciteten finns.

Flyg och båt
Målet är att fler ska kunna resa till Gotland och att flyg och båt ska kunna bokas via en och samma hemsida. Till en början blir det bara trafik under sommaren som kommer att diskuteras.
- Vi kan Gotlandsturismen och har underlag för att titta på möjligheterna seriöst, säger Michael Juniwik.

Väsentlig förändring
Enligt Maja Horwitz, vice vd på Destination Gotland, innebär regeringens beslut att släppa färjetrafiken fri en väsentlig förändring av förutsättningarna i det avtal som Destination Gotland har ingått med Rikstrafiken.
- Vi kommenterar inte gärna andra intressenters utspel och det är möjligt att det dyker upp fler intressenter än Gotlandsflyg. Vi kommer nu att be Rikstrafiken om ett möte för att tillsammans med dem utreda vilka eventuella konsekvenser det här kan få för den trafik vi har åtagit oss att bedriva året runt, säger hon.