Äventyrsbad med hotell finns med i det förslag till detaljplan för Slite Strand som nu går ut på utställning.
Men frågan är om de någonsin blir av.
- För två år sedan hade vi sådana planer. Men så ser det inte ut i dag, säger Pigge Werkelin.
Planprocessen för Slite Strand rullar på. Som GT redan tidigare berättat är tanken att den befintliga stugbyn ska rivas och ersättas av ny med betydligt fler hus, efter samma modell som Björkhaga Strandby i Sanda.
I detaljplanen finns också mark avsatt för både tältcamping och rörlig camping, det vill säga husbilar och husvagnar.
Mitt emellan stugorna och campingen är det tänkt att det ska ligga ett bad med tillhörande hotell. Men just de planerna verkar väldigt osäkra för närvarande.
- Vi hade planer för ett häftigt äventyrsbad för två år sedan. Och för att få det att gå ihop ekonomiskt hade vi tänkt oss ett hotell i anslutning till badet, berättar Pigge Werkelin, en av storägarna i Slite Strandby.
- Men processen har blivit så utdragen att det konceptet är borta. Men vi vill ändå ha med möjligheten i planen, om det skulle bli aktuellt igen, säger Pigge Werkelin.
I planen för Slite Strandby ingår också en strandpromenad längs vattnet. Däremot har det planerade höghuset intill Slite Strandby lyfts ut ut detaljplanen och ska få en egen planprocess.