Till en början beslutade länsrätten att föräldrarna skulle betala 250 kronor om dagen. När det inte hjälpte, tyckte länsrätten att det inte var någon idé att fortsätta kräva pengar av föräldrarna.
Det beslutet har nu barn- och utbildningsförvaltningen överklagat till kammarrätten.
- Det är att åsidosätta skollagen, säger Lena Celion, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Hon påpekar att det är kommunens plikt och föräldrarnas skyldighet att låta pojken gå i skola.
- Det är hans rättighet.
- Vi gör det här för pojkens skull, säger Lena Celion.

Garda får förskola
Garda skola ska byggas upp igen och det är där barnen ska få i gå i fortsättningen också. Det har barn- och utbildningsnämnden beslutat vid sitt sammanträde på tisdagen.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att sköta bygget och ska dessutom lämna ett förslag på hur man samtidigt skulle kunna inkludera en förskola i bygget.
- Vi har sedan tidigare haft planer på en förskoleverksamhet i Garda. När vi nu ändå bygger nytt kan vi passa på att utöka med de lokalerna, säger Lena Celion som påpekar att de olika projekten måste särskiljas eftersom skolan byggs upp med försäkringspengar.

En skola i Fårösund
Gotlands idrottscenter fick inte kommunens godkännande för Sundsskolan som vill starta en fristående förskoleklass och grundskola i Fårösund.
- Förvaltningen får diskutera med Gotlands idrottscenter. Vi kan inte ha två skolor i Fårösund, säger Lena Celion.
Skolverket har sista orden i frågan för övrigt.

Guteskolan får nej
Guteskolan vill också utöka sin verksamhet med en gymnasieskola. Det avstyrker barn- och utbildningsnämnden och hänvisar till den pressade ekonomiska situationen. Skolans ansökan om att få starta ett fritidshem får däremot godkänt.
Närskolan vill också starta en förskoleklass och en grundskola. Eftersom barn- och utbildningsnämnden inte fått något besked om var verksamheten ska ligga, väntar politikerna med att lämna synpunkter till i höst.