Sedan det nya sjukpenningssystemet träde i kraft förra året har sjukskrivningarna i hela landet minskat. I Gotlands län handlar det om en minskning på 11.9 procent på ett år, vilket är en relativt hög siffra om man jämför med landet i stort.

 

Artikelbild

Ulrika Havossar, enhetschef för försäkringskassan på Gotland, tar upp flera anledningar till den minskade sjukfrånvaron. Hon menar att den nya tidsbegränsade sjukpenning skapar eftertanke vilket leder till att fler ”sparar” sina sjukdagar.

 

- Jag kan även tänka mig att den mediala uppståndelsen kring de hårdare reglerna göra att folk avstår från att söka för att de tror att de är chanslösa, så är det självklart inte.

 

Det finns också ett tydligt samband mellan lågkonjunktur och minskade sjukskrivningar.

 

- I dåliga tider är folk mer rädda om sitt jobb och undviker därför att sjukskriva sig.

 

Ulrika Havossar förklarar att man även gör aktiva insatser från försäkringskassan att få folk tillbaka i arbete fortare. Istället för att fokusera på tillståndet sjuk/frisk väljer man att se till personens arbetsförmåga. Kanske mår man tillräckligt bra för att utföra ett annat arbete än den anställningen som man hade före sjukskrivningen?

 

Carl Bure, ansvarig för företaget Previas företagshälsovård på Gotland, menar att man i flera år använt det här synsättet inom företagshälsovården. Previa har mellan 50 till 60 gotländska företag som kunder vilka man hjälper med allt från sjukskrivningar, sjukanmälan och rehabilitering.

 

- Av de siffrorna som jag har sett har det gått ner lite hos oss. Men eftersom vi arbetar med företagshälsovård jobbar vi för att företag så bra som möjligt ska kunna använda sin personal. Vi ställer oss alltid frågan ”vilket jobb kan man utföra?”, säger Carl Bure.

 

Försäkringskassan på Gotland har länge arbetat för ett ökat samarbete med både sjukvård, arbetsgivare och kommun.

 

- Det handlar om att skapa arenor för samtal om de nya reglerna och vara ute och informera på vårdcentraler med mera. Men främst vill vi se till att folk som söker sjukpenning eller är sjukskrivna inte hamnar mellan stolarna: myndigheter och kommun.

 

2007 startade man projektet Finsam, ett samordningsförbund som verkar för att  sänka sjukskrivningar genom bland annat bra rehabilitering. I samarbetet ingår Gotlands kommun, försäkringskassan och arbetsförmedlingen på Gotland.

 

- Det är kul att det går bra men samtidigt får vi inte sätta oss till ro och säga det här är löst, det finns mycket kvar att göra, säger Ulrika Havossar.