"Ursprungliga" Björkhaga strandby i Sanda har närmare 55 stugor.
18 nya stugor slutförs i detta nu på den östra sidan av länsväg 140, intill det som tidigare var Björkhaga strandpensionat. Sammanlagt finns där nu 35 stugor eller rum i det som kallas Björkhaga bullerby.
Och nu planeras ytterligare drygt 30 stugor i området strax norr därom. För närvarande byggs ett visningshus som påminner om dem i strandbyn.
- Vi har inte sökt bygglov för alla husen än, men planläggningen för området är klar och där finns stugorna med. Det är det viktigaste, säger Pigge Werkelin.

Tre hus
Werkelinbolagen har köpt en tomt och har ett avtal med markägaren Klas Hederstedt om att köpa ytterligare nio fastigheter i området. På varje fastighet planeras tre hus som ska säljas med bostadsrätt. Innehavarna ska kunna hyra ut sina hus, men till skillnad mot i strandbyn ska det inte vara obligatoriskt. Och husen ska inte ligga lika tätt.
- Det ska inte bli en stugby, utan mer som ett sommarstugeområde.
Pigge Werkelin räknar med att de nya husen ska få draghjälp av den infrastruktur som byggts upp i Björkhaga.
- Det finns en helhet med restaurang, pool, toaletter med mera på den gamla campingen. Hade vi börjat med att bygga på andra sidan vägen hade vi aldrig fått fäste.

120 stugor
Som planerna ser ut nu kommer Björkhaga att bestå av runt 120 stugor eller rum.
- Det finns fyra eller fem bäddar i varje stuga - det blir bortåt 600 bäddar totalt. I Visby innerstad finns det 800, konstaterar Pigge Werkelin.
Och Klas Hederstedt har 38 tomter till som är byggklara...
Björkhaga strand-konceptet - att stugor säljs och att ägaren förbinder sig att hyra ut en viss tid per år, mot en del av inkomsterna - sprids också över landet. Som GT kunde berätta 31 mars i år, jobbar Pigge Werkelin och Werkelinbolagen på att exportera idén till flertalet andra platser i både Sverige och Norge.

Påskrivna kontrakt
- Vi har fyra påskrivna kontrakt och ett par till på gång. Vi har visningshus på två anläggningar, och ytterligare två visningshus är på väg ut till anläggningar, berättar Pigge Werkelin.
I går var en grupp från Norge och tittade på Björkhaga.
- De vill bygga en fjällanläggning med 200-300 enheter, säger Pigge Werkelin.
I dagsläget pågår förhandlingarna om vilket företag som ska få tillverka 500 hus. Till en början var elva företag intresserade; nu har man bantat ner antalet aktuella bolag till tre.
- Så nu byggs fyra hus runtom i Sverige, och sedan ska vi ta beslut om vem som ska få tillverkningen, hoppas Pigge Werkelin, som också räknar med att mellan 50 och 100 nya hus kommer att hinna byggas före sommaren 2010.