När skolan i Tingstäde läggs ner till sommaren blir det diskussion om vad man ska göra med lokalerna. Det handlar om tre byggnader på två fastigheter och en av byggnaderna är alltså Gazeliigården.

Kulturhistorisk byggnad
Hembygdsföreningen har redan startat diskussionen om vad som ska hända med Gazeliigården som från början var den gamla skolan i Tingstäde.
Skolan byggdes på 1800-talet av en man vid namn Christopher Gazelius som också byggde en skola på Fårö.
- Det är en kulturhistorisk byggnad som en gång skänktes till socknen, säger Barbro Andersson, ordförande i hembygdsföreningen. Och det finns ett stort behov av en samlingslokal i socknen.

Hoppas på arrende
Berit Pettersson är kassör i hembygdsföreningen och hon tycker att Gazeliigården alltid har känts som en bygdegård för sockenborna. Det finns ingen annan lämplig samlingslokal i Tingstäde.
Tidigare hade man hemvärnsgården men den har Fortifikationsverket stängt och ingen har tillgång till den.
Polhemsgården är för liten för större evenemang och där finns inget vatten och avlopp.
- Unga Örnar har verksamhet i rummet på övervåningen, PRO har alltid sina möten här och TTK, Tingstäde tyngdlyftningsklubb har stor verksamhet här, säger Berit.
- Alla de andra föreningarna i socknen har alltid sina möten här också. Jag hoppas att det kan få fortsätta så. Problemet är ekonomin men om vi kan få arrendera den tills vidare så kan vi sedan utvärdera om vi har råd att driva den.

Värme av flis
Ett problem som inte är helt lätt att lösa är att Gazeliigården och skolan ligger på samma fastighet medan lärarbostaden, där fortfarande förskoleverksamheten kommer att drivas, ligger på en annan fastighet.
Uppvärmningen till samtliga fastigheter är gemensam och det hela värms upp med fliseldning.
Hembygdsföreningen har nu skrivit till kommunen och vill arrendera Gazeliigården tills vidare.

Kommunalt ansvar
- Vi hoppas att kommunen känner något ansvar gentemot oss som bor här när de lägger ner skolan. Att vi kan komma överens om ett bra samarbete kring Gazeliigården, säger Barbro Andersson.