Friheten på internet har blivit en allt viktigare politisk fråga både i Sverige och EU. I EU-parlamentet har vi nyligen behandlat "telekompaketet" i en uppmärksammad omröstning. I det stod flera viktiga framtidsfrågor för internet på spel. Inför voteringen lät det som om alla de svenska partierna i EU tävlade om att vara bäst på att skydda friheten på nätet. Nu efter omröstningen klarnar linjerna.
Mest häpnadsväckande är hur moderaten Gunnar Hökmark har agerat. Han och andra moderater röstade emot, och vann voteringen, om det som kallas ändringsförslag 166. Förslaget ville att telekombolagen som levererar internet inte ska kunna styra vilka delar av nätet som användaren ska kunna besöka. Det röstade alltså moderaterna och Hökmark emot, därmed öppnar de för internet a la kabel-tv.
Den goda nyheten i voteringen var att ett förslag som gör att internetanvändare inte ska kunna stängas av utan rättslig prövning antogs. Det kallar Hökmark "- Ett fullständigt befängt resultat". Han var förespråkade själv en kompromiss som inte hade gett internetanvändare denna rättsäkerhet. Vi menar att det är avgörande att samma rättsordning ska, med domstolar, polis och lagar, ska gälla för olagliga aktiviteter oavsett om de begås på internet eller någon annanstans.
När friheten på näten ställdes mot storföretagens önskelistor och vinster hade Hökmark och moderaterna inga problem att välja, och de valde bort friheten på nätet. Kom ihåg det den 7:e juni då det är val till EU-parlamentet.