Enligt tidtabell skulle färjan mot Nynäshamn gå kl 16.45 och passagerarna infann sig som vanligt. Men de möttes av beskedet att avgången skulle bli kraftigt försenad. Ny avgångstid: 01.00
Destination Gotlands informatör Per-Erling Evensen kunde i efterhand berätta att det som hänt var en störning i brandskyddet ombord. Man hade fått indikationer på att brandlarmet inte fungerade och om så är fallet kan man inte släppa iväg färjan. Bedömningen ombord var att man måste skaffa reservdelar. Beslut om ny avgångstid fattades och detta signalerades till de väntande passagerarena bland annat via rullande text i dispalyer. Det stod att färjan drabbats av "tekniskt haveri" och att ny avgångstid var bestämd till kl 01.00.
Om inte felet var åtgärdat då hade kanske Oskarshmansfärjan fått sättas in eftersom den enligt tidtabell skulle vara tillbaka i Visby kl 00:05.

Färjan går!
En del passagerare - både bilburna och gående - reagerade på förseningsbeskedet genom att lämna färjeterminalen för att på annat ställe invänta den nya avgångstiden. De som stannade kvar för att boka om eller av andra skäl dröjde sig kvar kunde skatta sig lyckliga. Ett par minuter före den ordinarie avgångstiden kom nämligen det nya beskedet:
Brandlarmet är åtgärdat! Färjan går nu!
En viss försening blev det - enligt rederiets hemsida på grund av "tekniskt fel". Färjan avgick strax efter kl 17.30. Kl 17.43 kastade den loss för att vara exakt. Då var huvuddelen av de passagerare som tänkt sig att åka till Nynäshamn också ombord på fartyget, glada över att det trots allt ordnat sig ganska bra.
Men...
Destination Gotlands personal hade kvar ett delikat problem att brottas med.

Vem?
För det första gällde det att lista ut vilka bokade passagerare som hade vänt och inte kom med färjan.
För det andra gällde det att ringa upp dessa och meddela att färjan trots allt hade gått, men med tre kvarts försening.
För det tredje gällde det att ge ett besked om hur det skulle bli med en avgång som avsierats till kl 01.00.
Det fanns åtminstone en person som efter besked till sin mobiltelefon med hög fart körde från Roma tillbaka till hamnterminalen bara för att finna att färjan gått och att terminalen var stängd och obemannad.
Och så fanns Kent Johannison och systern Nina Christenson, Kent med sonen Robert och Nina med sonen Jesper, som varit och hälsat på i Fårösund. När de i sin bil kom till hamnen möttes de av beskedet om förseningen. De lämnade hamnen, rastade hunden och satte på Radio Gotalnd.

Besked via telefon
De fick inga besked via sina mobiltelefoner men i radion fick de efter nyhetssändningen höra att färjan trots allt hade gått. De körde med hög puls snabbt tillbaka till teminalen för att få besked om hur det skulle bli med 01-turen. De fann en stängd och obemannad terminal. Kent Johannisson beskriver någon timme senare via telefon hur han kände det just då.
- Jag var fruktansvärt förbannad!
Terminalchefen Peter Lindström kom emellertid och hjälpte till att reda ut situaionen och lyckades också gjuta olja på vågorna.
Beskedet var att 01-turen inte blev av. Första resealternativ blev kl 07:05 tisdag morgon. För Kent, Nina och Robert innebar detta att de inte kan infinna sig på sina jobb i ordinarie tid.
Sällskapet lämnar ön efter en natt på Medeltidshotellet, en exklusiv hotellnatt bekostad av Destination Gotland.