Gösta Cedergren arbetar med stöd i olika former till lantbruket på Gotland. Han känner väl till gården och säger att man blir "smått lyrisk" över de fina strandnära betesmarkerna.
- Men det är klart, det handlar om stora marker och stora avstånd. Och så har han haft djur på annan mark också. Det är inte alltid så lätt att se alla djuren.
Lantbrukaren har fått stora summor i stöd, främst för att hålla betesmarkerna öppna.
- Senaste avtalet skrevs för två år sedan och är femårigt. För fjolåret fick han ut 444 000 kronor i gårdsstöd, 100 000 kronor för vallodling bland annat och 361 000 kronor i betesmarksstöd.

Fick 905 000 kr
Det gör 905 000 kronor. Med pengarna följer en rad villkor.
Men kraven på de lantbruksföretag som får del av pengarna är, enligt Gösta Cedergren, inte så stora.
- Man åtar sig att hålla markerna öppna med hjälp av betande djur och det ska vara så många djur att betestrycket räcker så att det inte växer till.

Fin natur
- Markerna ska betas årligen och det finns reglerat hur vegetationen ska se ut och så vidare. Just den här delen av kusten är för övrigt omtalad för sin fina natur.
Den skogsmark där man hittade både vanvårdade djur (varav en del måste avlivas) och döda får och nötkreatur omfattas däremot inte av avtal om betesstöd eller gårdsstöd.
GA berättade i går att lantbrukaren anmäldes för två år sedan efter att ett kadaver hittats på mark som kunde antas höra till den aktuella gården.
På miljö- och hälsoskyddskontoret säger tidigare djurskyddsinspektören Urban Åhslund att det fallet aldrig ledde någon vart.
- Nej, vi kunde inte kunde återfinna kroppen. Därmed gick det inte heller att leda i bevis på vems mark djuren låg och vem som i så fall kunde göras ansvarig.
- Jag var själv ute på den här gården så sent som i höstas på en inspektion. Jag var där i minst tre timmar. Vi pratade och gick runt och såg på djuren och jag kunde inte hitta något anmärkningsvärt då. Inte mer än att jag hade synpunkter på ett stängsel, det var allt. Men det är klart, han hade sorg och det märktes att han inte mådde så bra.