- När upprepning och noggrannhet är viktigt, då är funktionshindret en tillgång för projektdeltagarna. Med rätt person på rätt plats kan mycket fungera. Nu försöker vi att hitta arbetsuppgifter som passar våra målgrupper.
Det säger Stina Hansson, projektledare och kontaktperson för På spåret, ett Finsam-projekt med coaching som metod.
- Vi behöver alla få vara i ett sammanhang och känna oss efterfrågade och behövda. Det gäller också för deltagarna i På spåret. som är i behov av nära stöd vid förändring, exempelvis i samband med en ny sysselsättning eller en ny praktikplats, säger Stina Hansson.
Målgrupp för projektet är ett 50-tal personer på Gotland mellan 19 och 29 år. Med Aspbergers syndrom eller en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Utmaningen är att hitta arbetsgivare som vill ge projektdeltagarna en chans.
Stina Hansson berättar om projektet med tre handplockade coacher som ska vara ett personligt stöd för projektdeltagarna. Det är Birgitta Yttergren, Ola Mårtensson och Gunnel Westergren som börjar jobba på tisdag.
- Från början kan stödet vara intensivt för att sedan minska. Det handlar om nära coaching under längre tid med målet att stötta i självständighet och utveckling. Starten sker med tre månaders prövotid på en arbetsplats och därefter utvärdering.
På spåret är ett projekt där tiden är en utmaning. Att införa nya modeller och arbetssätt tar tid i en ordinarie verksamhet. Ett och ett halvt år är den tid som projektet närmast fått.
- Dagens slimmade organisationer är ett problem. Vår största utmaning är att hitta arbetsplatser med möjlighet att ta emot våra projektdeltagare. Samtidigt vet vi att det på de flesta arbetsplatser finns uppgifter som tynger de anställda, men som skulle vara perfekt för våra projektdeltagare.
Stina Hansson ger exempel i den egna verksamheten med rullande fikaveckor och sopsortering. Det är uppgifter som kan stressa ordinarie medarbetare men som kan vara perfekta sysslor för någon i projektet.
- Mångfald berikar och en person med ett intellektuellt funktionshinder har mycket att ge på rätt plats i livet, säger Stina Hansson.
Ett konkret och vinnande koncept är Left is right, konsult företaget som erbjuder unik kompetens tack vare medarbetare som har diagnosen Aspbergers syndrom och som därmed har sinne för detaljer, är extremt noggranna och har förmåga att arbeta repetitivt med bibehållen hög kvalitet.