Bilden här intill är hämtad ur en utredning som i största hemlighet tagits fram av kommunen.
Trängselavgifterna infördes med stor framgång i Stockholm 2007 i syfte att minska trafiken i huvudstadens centrala delar.

Sekretess
GT kan i dag avslöja att Gotlands kommun har detaljerade planer på ett liknande system för Visby innerstad.
Sedan sent i höstas arbetar en liten krets handplockade tjänstemän under stor sekretess med ett förslag på avgifter som ska omfatta både besökare och boende i innerstan.
Utredningen väntas läggas fram för beslut till kommunstyrelsen och fullmäktige under senvåren.
- Frågan är politiskt känslig, därför har det smusslats en hel del. Men enigheten är stor mellan partierna, uppger en centralt placerad källa för GT.

Avgift alla veckodagar
Trängselavgifterna kommer sannolikt att införas redan strax efter midsommar. Det avslöjas i utredningens utkast, som GT tagit del av.
Avgifterna ska tas ut alla veckodagar från midsommar till och med Medeltidsveckan, mellan klockan 06.00 och 20.29. Beloppet skiftar över dagen från 12 kronor på morgonen till 25 kronor under eftermiddagar och kvällar när krogarna håller öppet.
Under Stockholmsveckan kommer dessutom en fast daglig avgift på 400 kronor per fordon att tas ut av bilister skrivna på Östermalm i Stockholm.
Kamerorna som registrerar fordonen ska monteras direkt i ringmuren. Riksantikvarieämbetet har gått med på att hacka fram ett flertal hålrum i murverket, för att ge plats åt dem.

Kjell är tyst
"Den tekniska utrustningen kan döljas av ett stenliknande plasthölje", står det i utredningen.
Vägtullarna vid murens portar samt i hamnområdet ska också kompletteras med hastighetskameror, liknande de utanför Roma.
Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c) vill inte att kommentera uppgifterna om trängselavgifter för GT. Men planerna kan kopplas samman med en ansökan om bidragspengar hos Folkhälsoinstitutet, som Kjell Skalberg, även känd för sitt stora intresse för orientering, lämnade in förra veckan.

Hälsoalternativ
"Gotlands kommun planerar att kraftigt begränsa bilismen innanför ringmuren sommartid. Som ett hälsosamt alternativ till bilen vill vi därför gratis dela ut motionskläder av enklare typ samt kartor och kompasser till privatpersoner som är beredda att uppleva Visby innerstad till fots", skriver han i ansökan.