Det var i mitten av 2008 som uppgifterna om aspartamets risker skickades till Björn Jansson i form av ett underlag, skrivet av Medvetna Matvals ordförande.
Kontrollerade du hennes uppgifter?
- Nej, jag utgick från att det Medvetna Matval presenterade för mig var sant.
Enligt svenska Livsmedelsverket är de "92 kända biverkningarna" en vandringssägen. I själva verket har det amerikanska livsmedelsverket upprepade gånger gånger gått ut och försäkrat att aspartam är säkert.
- Jag kan inte kolla det, så jag vet inte. Men jag hör vad du säger.
Du hävdar i motionen att Fun Light fungerar som myrmedel. Vad har du fått den uppgiften ifrån?
- Det var en artikel i Göteborgsposten.
Det är en tidningsanka. Också den uppgiften är en vandringssägen.
- Okej. Jaha. Och?
Hade du inte anledning att kolla upp de här uppgifterna innan du presenterade dem som fakta?
- Nej, jag utgick från att Medvetna Matval hade gjort det, eftersom de själva använder uppgifterna. Då trodde jag att man kunde använda dem.
Brukar du inte kolla upp uppgifter du får från intresseorganisationer?
- Njaej, inte om jag har anledning att tro att de stämmer.
Vad vet du om aspartam?
- Inte så mycket, mer än att det finns olika uppfattningar om det är farligt eller inte.
Livsmedelsverket kallar aspartam världens mest välundersökta livsmedelstillsats. Det är godkänt av livsmedelsmyndigheter världen över. Litar du inte på deras bedömning?
- Det är väl alltid så att nya forskarrön ifrågasätts. Och min poäng med motionen var inte att peka ut aspartam, utan att ta upp tillsatser i maten generellt.
Att Livsmedelsverket menar att aspartamets biverkningar är en vandringssägen - påverkar det hur du ser på innehållet i din motion?
- Det är förstås inte bra. Jag tar det till mig.