Med hjälp av två vandringssägner - så kallade Klintbergare.

Det var i september i fjol som Björn Jansson författade den omdiskuterade Fun Light-motionen till kommunfullmäktige.
I motionen begär han att "kommunen tar bort produkten ur sortimentet" på grund av tillsatserna. Jansson hänvisar i motionen till en tidningsartikel om att drycken fungerar bra som myrmedel.
Under måndagens debatt hävdade Jansson också att "den amerikanska motsvarigheten till vårt livsmedelsverk har konstaterat att det finns 92 kända biverkningar av aspartam. Några av biverkningarna är yrsel, illamåend, minnesförlust, depression, hyperaktivitet och epileptiska anfall."
Men både de påstådda biverkningarna av aspartam, och uppgiften att syntetiskt sötade drycker dödar myror, är två välkända vandringssägner - så kallade Klintbergare.

Långlivad myt
- Det här är uppgifter som cirkulerat i flera årtionden, och ibland till och med lyckas ta sig in i medierna. Men det finns inga vetenskapliga studier som visar biverkningar eller negativa effekter av aspartam, säger Nils-Gunnar Ilbäck, professor vid toxikologiska enheten på Livsmedelsverket och en av Sveriges främsta experter på livsmedelstillsatser.
- Aspartam är den mest välundersökta livsmedelstillsatsen som finns på marknaden. Ändå har ingen kunnat hitta något.
Vandringssägnen om de "92 kända biverkningarna" härstammar enligt Ilbäck från början av 80-talet. Då fick det amerikanska folkhälsoinstitutet CDC i uppdrag av USA:s livsmedelsverk att gå till botten med ett antal biverkningar som rapporterats av aspartamkonsumenter.
CDC kunde dock konstatera att de rapporterade symptomen var av sådan karaktär som förekommer normalt bland befolkningen. De fann inget stöd för att symptomen hade orsakats av aspartam - däremot var antalet anmälningar flest i den delstat där lokalpressen hade skrivit mycket om påstådda risker med sötningsmedlet.

Myrorna drunknar
Myrgiftsmyten - som tagit sig in i flera svenska tidningar - har ett mer oklart ursprung. Men enligt websajten snopes.com - världsledande på att avslöja vandringshistorier - är den troliga källan en skämtsajt för påhittade nyheter, som 2006 "avslöjade" att just det amerikanska livsmedelsverket hade godkänt aspartam som insektsmedel.
- Häller du ut koncentrerad dryck som täpper till myrornas andningsvägar är det inte konstigt att de dör. Det skulle människor också göra om de sänktes ner i ett badkar med Fun Light, avslutar Nils-Gunnar Ilbäck på Livsmedelsverket.