Den 25 september i fjol var det idel glada miner i Gotlands Tidningar.
Stockholmsparet Madeleine och Peter Rosengren kunde berätta att de en och en halv månad tidigare hade köpt den lyxigaste sviten på Tott Resort.

9 570 000 kronor
Vad de inte berättade var hur mycket de betalade.
Men nu har den summan blivit offentlig. Lägenhetsaffären har nämligen hamnat i tingsrätten. Paret Rosengren betalade 9 570 000 kronor, det vill säga ganska nära det begärda priset 9,7 miljoner kronor.
Mycket pengar, kan tyckas, för en lägenhet som man inte får bo i så mycket man vill.
Men det fanns kompensationer. Bland annat en pool på takterrassen, och del av uthyrningen av lägenheten via hotellet, med uppgivet dygnspris på 20 000 kronor.

Jacuzzi istället för pool
Problemet är bara att det aldrig blev någon pool - det blev en jacuzzi i stället. Och dygnstaxan via hotellet halverades till 10 000 kronor dygnet.
Dessutom visade det sig att utrymningsvägen från hotellets översta plan gick via svitens terrass vilket, enligt Madeleine Rosengren, inkräktar på möbleringsmöjligheterna.
Allt som allt anser Madeleine Rosengren, som är den som står som köpare av sviten, att lägenheten är behäftad med sådana allvarliga fel - samt att den inte var färdigställd på överenskommet datum - att hon har rätt att häva köpet.
Säljaren, Visby Camping AB är av annan åsikt och var först med att lämna in en stämning till Stockholms tingsrätt den 29 januari i år.
Den följdes av en motstämning från Madeleine Rosengren den 9 mars.
I stämningarna tvistas om lägenhetens allmänna standard, kostnaderna för möblering och huruvida det var känt att utrymningsväg gick via terrassen.

Poolen en förutsättning
Men de skarpaste motsättningarna tycks gälla poolen och uthyrningspriset.
Madeleine Rosengren hävdar att hon blivit lovad en pool på 3x4 meter, och att hon vid flera tillfällen vägrat acceptera en jacuzzi i stället. Enligt henne var poolen en förutsättning för köpet.

Beredd bygga pool
Visby Camping hävdar å sin sida att en pool större än 2x3 meter aldrig varit aktuell, och att när man föreslagit en jacuzzi i stället så har Madeleine Rosengren dröjt så länge med svaret att en sådan redan hunnit beställas. Dessutom säger man sig vara beredd att bygga en pool - på 2x3 meter - "ex gratia", det vill säga av ren välvilja, om köpet fullföljs.
När det gäller hotellpriserna anser Madeleine Rosengren att halveringen - utan att hon blivit informerad - också är ett väsentligt avtalsbrott.
Visby Camping å sin sida hävdar att hotellpriserna sätts efter rådande konjunktur, och att det i vilket fall inte är Visby Camping som sätter dem, utan Tott Hotell Visby AB.

"Personunion"
På vilket Madeleine Rosengrens juridiska ombud replikerar: "Det föreligger i stor utsträckning personunion mellan styrelserna i Visby Camping AB, bostadsrättsföreningen Resort Visby och Tott Hotell Visby AB."