Enligt normerna satta av regeringen ska 75 procent av målen vid länsrätterna i landet vara avgjorda inom sex månader. Enligt det sättet att räkna hamnade länsrätten på Gotland på mer än dubbelt så hög handläggningstid, på 14,3 månader.
Även under 2007 innebar regeringens mål att länsrätten hamnade på för långa handläggningstider, då med en handläggningstid på 9,9 månader.
Det visar statistik från Domstolsverket som sammanställts av ideella advokatbyrån "Centrum för rättvisa".
En kraftig ökning av antalet skatteärenden och socialförsäkringsärenden, inlämnade från försäkringskassans utlandsavdelning i Visby under 2008, är orsak till att länsrätten inte kunnat hålla regeringens givna tidsramar för hur lång tid hanläggningen av ett ärende får ta. Av 813 nya mål som kom in under året var 608 socialförsäkringsärenden angående utomlands boende.
- Vi är enda länsrätt i landet som tar hand om överklagandena i de här ärendena, säger Peter Freudenthal, lagman vid länsrätten.
Även under 2007 var det överklagandena av försäkringskassans utlandsärenden som orsakade att tidsramarna inte kunde hållas.

Merarbete
Många av socialförsäkringsärendena tar lång tid att utreda. Parterna kan själva fördröja utredningen genom att begära anstånd. Dessutom behöver en stor del av ärendena översättas.
- Det här innebär stort merarbete för oss, säger Peter Freudenthal.
Men med stöd av två tillfälliga extra resurser under årets sista månader, kunde tempot ökas så att 1 125 mål kunde avgöras vid länsrätten under 2008. Det innebar att länsrätten vid slutet av året hamnade i balans, med 380 mål kvar.
- Domstolsverket har berömt oss för våra insatser, säger Peter Freudenthal.
Hittills i år har inte lika många ärenden kommit in, och om ett halvår räknar länsrätten med att de flesta av målen kommer att handläggas inom sex månader.
Regeringens riktlinjer för handläggningstid av brottsmål är fem månader, och för tvistemål sju månader. Här hamnar Gotlands tingsrätt på en nionde plats från slutet med en utredningstid på 6,5 månader för brottmål och 7,3 månaders utredningstid för tvistemål. Totalt hanterade tingsrätten 1 200 ärenden under 2008 och även där handlar det om en ökning av antalet anmälningar, men även om en delvis vakant domartjänst.
- I ett längre perspektiv är jag inte orolig. Jag har goda förhoppningar att det här ser bättre ut redan till hösten, Domstolsverket har dessutom godkänt resursförstärkning, men här handlar det om att vi måste hitta folk. Det är svårt att rekrytera till Gotland, säger tingsrättens lagman Mikael Mellqvist.