43-åringen är den förste som dömts till livstid vid Gotlands tingsrätt som ansöker om att få sitt straff tidsbegränsat. Detta är en relativt ny möjlighet och dessa ansökningar handläggs vid Örebro tingsrätt.
43-åringen dömdes 1997 av Gotlands tingsrätt till livstids fängelse vilket fastställdes av Svea hovrätt. I drogpåverkat tillstånd knivmördade han en man i dennes lägenhet på Jungmansgatan i Visby 22 juni 1997. 43-åringen kvarhöll också och dödshotade andra personer som fanns i lägenheten. Han avtjänar för närvarande sitt straff på Tidaholmsanstalten.
Det är Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska avdelning i Göteborg som lämnat ett utlåtande med riskbedömning, vilket inlämnats som yttrande till Örebro tingsrätt. Tre alternativ vid bedömning av risk för återfall i brottslighet har utredarna att välja mellan; låg, medelhög respektive hög och för 43-åringen anser man således att medelhög risk är den aktuella bedömningen.
Det är främst mannens kvarstående drogproblem som medför denna eftersom man anser att hans kriminalitet i allmänhet och våldsbrott i synnerhet till stor del är missbruksorsakade. För att minska risken för återfall i våldsbrottslighet föreslår man därför att han får missbruksbehandling.
Bland annat detta utlåtande finns med när Örebro tingsrätt avgör ärendet.