Det var för ett år sedan som Unilever i helsidesannonser gjorde reklam för Becel, Lätta och Milda. Ett gult rapsfält under en klarblå himmel hade kompletterats och med orden: Rätt fett = Margarin. Där stod också "Margarin är väldigt nyttigt". Bilden gav intryck av en härlig sommardag och budskapet gav signaler om ett hälsosamt liv.
Då tyckte Medvetna matvals medlemmar att måttet var rågat. De retade upp sig på uppgifterna i annonserna som de tyckte var vilseledande och vände sig till Marknadsetiska rådet, Mer. Det är en branschsammanslutning som ska se till att företagen inte lurar folk med falska reklambudskap.
Karin Gardell håller inte med om att margarin skulle vara särskilt nyttigt
- De hade en extremt aggressiv marknadsföring och den såg ut som om den kom från socialstyrelsen. Det var inte lätt se att det är reklam, vilket irriterade oss, säger Karin Gardell.
Becel har hon inte mycket till övers för.
- Det innehåller 38 procent fett och resten är dyrt vatten.

I strid mot reglerna
Reklam ska vara vederhäftig och får inte vilseleda konsumenterna, är hennes uppfattning och hon får stöd av Mer.
- Rubriken "Rätt fett = Margarin" är ett kategoriskt påstående vars entydiga innebörd att margarin är en alltigenom nyttig produkt förstärks väsentligt av "Margarin är väldigt nyttigt" och "Det är en sanning". Dessa inslag speglar inte sådan försiktighet som måste iakttas för att konsumenterna inte ska få en överdriven bild av livsmedlets betydelse från hälsosynpunkt.
Rådet konstaterar att annonsen strider mot artikel 5 i Grundregler för reklam och marknadskommunikation.
- Det känns bra att knäppa en multinationell jätte, med advokater och allt, på näsan, säger Karin Gardell.
Föreningen Medvetna matval på Gotland har 114 medlemmar.