På söndagskvällen anordnade Gotlands västra missionsförsamling tillsammans med Studieförbundet Bilda en paneldebatt i Väte missionskyrka. Syftet var att lyfta fram olika synvinklar på situationen i Gaza och att ge intresserade möjlighet att förstå hur komplicerad konflikten är.
I panelen ingick palestiniern Gadir Hussein, Elias Mohammed Belkouche som är marockan och kunnig i palestinafrågor, Enrico Lukowiesky som är jude och har tidigare bott i Israel under många år, Tord Nyström som är medlem av Samfundet Sverige-Israel med erfarenhet av FN-uppdrag i Sinai och Anna Ljung som under en period arbetat i området med fredsbevarande arbete utifrån folkrätten. Samtalsledare var Lena Palmqvist från Västra missionsförsamlingen. Hon inledde med att betona att vi ser på konflikten på olika sätt beroende på vilka vi är och vilken bakgrund vi har. Det framgick också tydligt att parterna i panelen står långt ifrån varandra och att ämnet är förenat med många känslor.
Var och en i panelen fick inledningsvis redogöra för sin syn på anledningen till konflikten. Uppkomsten och de bakomliggande orsakerna var alla tämligen överens om. Redan i slutet av 1800-talet väcktes tanken att judarna som var skingrade över hela världen skulle få ett eget land. Först efter andra världskrigets slut när cirka sex miljoner judar dödats beslutade det nybildade FN att en judisk stat skulle bildas. Efter att ha sökt landområden över hela världen bestämde man sig för att en ny judisk stat skulle upprättas i Mellersta Östern. Att de just valde Mellersta Östern bygger på det som är skrivet i gamla testamentet. Den 14 maj 1948 utropades staten Israel. Problemet var att på denna plats bodde redan palestinierna. De fördrevs och blev flyktingar i de angränsande länderna. Detta medförde att Israel anfölls av fyra arabländer kort efter att deras självständighet utropats.
Paneldebatten avslutades med att panelen fick ge sin syn på en fredlig lösning.
Till sist bad man gemensamt bönen "Gud som haver".
Text: Bertil Nilsson
Foto: Mats Björkqvist