Det hävdar Olle Gardelin, Visby, som tolkar de tecken han har sett i naturen och målar upp en bild av ett ställe där våra förfäder har ägnat sig intensivt åt sina riter under lång tid.

Planen för Norderbacka är i laga ordning antagen och fastställd och tillåter bebyggelse på Galgberget i närheten av den medeltida Galgbacken. Här skall Gotlandshem och Riksbyggen bygga. Det tre sextonkantiga femvåningshusen är presenterade med sitt "tårtbitsboende".
Inom planområdet eller i dess omedelbara närhet finns inga registrerade fornminnen förutom själva Galgbacken. Men Olle Gardelin vill dela med sig av den övertygelse han bär på och som han fått utifrån sina egna studier.
- Det är så mycket som stämmer överens. Det kan inte gärna vara en tillfällighet, säger han.

Offerplats
Med Olle som ciceron gör vi en vandring både utmed klintkanten norr om Galgen och nedanför. Vi får mängder av platser utpekade för oss och får veta vad Olle tror att de haft för funktion i den förhistoriska kulten.
- Jag vill hävda att ..., säger han många gånger under vandringen.
Att han har kunskap om det mesta som man kan läsa sig till om de förhistoriska människornas trosföreställningar står klart.
En ritual som återkom sex gånger om året i den i den förhistoriska människans värld var blotet.
- Här är offerstenen, säger Olle och stannar intill en stenformation som hyser en tänkbar liggplats för en människa.
Han berättar livligt och detaljrikt om hur han tänker sig att det årliga människooffret gått till här vid Valborgs-blotet. Den människa som offrades hade själv ansökt om detta bland de äldste. Personen i fråga ströps, fick hjärtat genomstunget och dessutom benen avhuggna och hade därmed inga möjligheter att gå igen. Detta offer liksom alla andra gjordes för att människorna ville få något tillbaka av gudarna.

Publikplats
Nedanför berget finns en idealisk plats för den publik som säkerligen bevittnade blotet. Åskådarna kunde förutom själva offerplatsen se hornblåsarna stående på två utskjutande klippor intill själva offerplatsen.
Under vår vandring passerar vi vagina-grottan, den manliga gudarnas grotta, de kvinnliga gudarnas grotta och vi kommer till ett Ullevi, där man inväntade solens första strålar efter vintersolståndet. Några mer påtagliga spår efter mänsklig påverkan på naturen än kantställda stenar syns knappast, men Olle har sina teorier helt klara.
Olle Gardelin räknar med att det finns människor som är skeptiska till det han berättar och det är därför han under så lång tid har hållit sina funderingar till stor del för sig själv eller inom en liten krets. Han menar inte att den nya byggnationen på något sätt kommer att störa "hans eget fornminnesområde".
Men han skulle inte bli så förvånad om man hittar hällristningar när man gör grundarbetet för de nya husen.